Disclaimer

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. 

KraamZus zet zich in om de informatie op deze website en de bijbehorende webpagina's zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Ondanks deze zorg kan het zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en/of typefouten worden voorbehouden. KraamZus aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. 

Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. 

Het auteursrecht op deze site berust bij KraamZus of bij derden welke met toestemming die (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan KraamZus. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door KraamZus.