Moederraad

De moederraad is ook onderdeel van KraamZus. Deze raad bestaat uit enthousiaste dames die kraamzorg van KraamZus hebben ontvangen. Zij denken structureel met ons mee om onze kraamzorg te blijven afstemmen op de wensen van de cliënt. 

De moederraad bestaat uit vijf leden die op dit moment van hun leven tot onze doelgroep behoren. Zij nemen vier keer per jaar deel aan een focusgroepsgesprek rondom een bepaald thema. Bijvoorbeeld: voorlichting, intake, planning, zorg, en zorg bij een stille baby. De moeders vertellen hoe ze de zorg rondom de zwangerschap en kraamtijd hebben ervaren. Door deze ervaringen kunnen wij ons blijven ontwikkelen en verbeteren. Daarnaast wordt tijdens het gesprek ook rechtstreeks gevraagd naar tips voor verbetering van onze kraamzorg.