Functieprofiel van een kraamzus

Als kraamzus komen er heel veel taken bij je functie kijken en draait het natuurlijk niet alleen om het maken van beschuit met muisjes. Het is preventieve zorg en je richt je op de ondersteuning, instructie en voorlichting aan het gezin. 

Dit is de kern van de functie. Je richt je op de verzorging en begeleiding van de kraamvrouw en baby tijdens de bevalling en daarop aansluitende zorgperiode thuis. 

Als kraamzus verricht je de werkzaamheden bij een cliënt thuis en kun je assisteren bij een thuisbevalling. De verloskundige is hier eindverantwoordelijk voor het kraambed. De beschikking over een auto is noodzakelijk en daarnaast verricht je wacht-, onregelmatigheids- en weekenddiensten. 

Overzicht kerntaken:

 • verzorgende taken
 • begeleidende taken
 • huishoudelijke taken
 • overige werkzaamheden

Uitwerking kerntaken:

Hieronder vind je een uitwerking van de taken van een kraamzus. 

Verzorgende taken

 • Je verricht voorbereidende en assisterende werkzaamheden bij de thuisbevalling. 
 • Je stelt in overleg met de cliënt een zorgplan op, gebaseerd op het standaardzorgplan. 
 • Controleert de gezondheidstoestand van de kraamvrouw en baby (temperatuur, polsslag, wondverzorging en dergelijke).
 • Signaleert en rapporteert afwijkingen en je stemt de zorg daarop af. 
 • Je verricht persoonsgerichte lichamelijke verzorging van de kraamvrouw en de baby. 
 • Je kunt zorg verrichten na een ziekenhuisbevalling op medische indicatie. 
 • Voor zover nodig verricht je verzorging van de andere gezinsleden, met name andere kinderen. 
 • Je ontvang het kraambezoek. 
 • voor zover nodig stem je de zorg af met andere zorgverleners.

Begeleidende taken

 • Je geeft voorlichting en instructie over de verzorging van de kraamvrouw en baby. 
 • Begeleidt bij de intregratie van de baby in het gezinsleven. 
 • Je informeert/overlegt met de cliënt tegen de achtergrond van een steeds complexere maatschappelijke context (zoals het werken in AZC's, de mondiger wordende cliënt, andere samenlevingsvormen e.d.)

Huishoudelijke taken

 • Je verricht huishoudelijke taken voor de cliënt zoals het verzorgen van de woning, kleding en voeding in overeenstemming met het protocol 'Hygiënisch werken'. 
 • Geeft voorlichting en instructies over de wijze waarop huishoudelijke taken op hygiënische wijzen uitgevoerd kunnen worden. 
 • Bij het werken aan de huishoudelijke taken werk je volgens de leveringsvoorwaarden van KraamZus. 

Overige werkzaamheden

 • Je rapporteert in het zorgplan. 
 • Verricht administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit de zorgverlening. 
 • Je neemt deel aan werkoverleggen. 
 • Je onderhoudt het contact met andere hulpverleners. 
 • Je kunt deelnemen aan werkgroepen. 
 • Begeleidt stagiaires, evalueert en rapporteert hierover.