Herintreder

Begint het weer te kriebelen om aan de slag te gaan als kraamverzorgende? Wat super dat je het werken in de kraamzorg weer wilt oppakken! Uiteraard kun je hiervoor ook bij KraamZus terecht. 

Als je weer wilt beginnen, is het belangrijk dat jij je registreert bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Natuurlijk ondersteunen wij je hierbij, wanneer dit vragen oplevert. Wanneer je als kraamzus aan de slag gaat, volg je een intern begeleidingstraject welke afgestemd is op jouw beginsituatie. We helpen je bij het behalen van de certificaten van scholingen. Deze zijn nodig om je te registreren als kraamverzorgende.

Tijdens het begeleidingstraject word je 150 uur en in ongeveer 3 à 4 gezinnen begeleid door jouw praktijkopleider en werkbegeleider. Na deze periode en het succesvol afronden hiervan kun je zelfstandig aan de slag als kraamzus.

Ben ik een herintreder?

Je bent een herintredende kraamverzorgende wanneer je 1 jaar of langer je vak niet hebt uitgeoefend en/of 1 jaar of langer uitgeschreven bent geweest bij het Kwaliteitsregister kraamverzorgende van het Kenniscentrum Kraamzorg.

Vanuit het KCKZ worden er ook een aantal eisen gesteld. Als herintredende kraamverzorgende heb je vier maanden de tijd, vanaf het verzoek tot inschrijving in het Kwaliteitsregister, om aan onderstaande eisen te voldoen:

 • In het bezit van één van de volgende erkende diploma’s: 
  • Verzorgende Niveau 3 met de uitstroomvariant of branche verbijzondering van Kraamverzorging.
  • Branche-erkend diploma kraamverzorgende  met een Landelijke erkenning van OVDB, Calibris Advies, Calibris Contract of het CZO.
  • Diploma Internaat Opleiding (kraamverzorgende oude stijl tot 1987).
  • MDGO-VZ diploma, uitstroom kraam (tot 1999).
 • In bezit van geldig (deelnemers)certificaat van de volgende scholingen: 
  • Kinder EHBO en reanimatie.
  • Basisborstvoeding (maximaal 1 jaar oud).
  • Partusassistentie in acute situaties, in bezit van (deelnemers)certificaat van maximaal 1 jaar oud.

De door het Kenniscentrum Kraamzorg aangeboden kennistoets moet binnen zes weken na registratie voltooid zijn. Onderdelen van de basiskennistoets zijn:

 • Observeren en signaleren kraamvrouw
 • observeren en signaleren pasgeborene
 • borstvoeding
 • kunstvoeding
 • vroegsignalering en meldcode  

Wanneer je modules niet hebt behaald, moeten deze door midden van geaccrediteerde bij- of nascholingen over het betreffende onderwerp alsnog worden behaald. Dit moet 6 weken na het voltooien van de kennistoets behaald worden. Veel scholingen worden tegenwoordig via een e-learning gegeven.

Voor meer informatie over de eisen vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg verwijzen wij je door naar hun site, onder het kopje registreren.